Borgerhout,Belgie

Responsive image


Bismillah Arrahmaan Arrahiem

WELKOM OP DEZE SITE !!! Deze stek is initiëel bedoeld als een persoonlijk platform voor mij en mijn familie met topics over islam ,karate en modelbouw. De info over de islam is er gekomen om mezelf en mijn kinderen een betere kennis te verschaffen over ons geloof.
Karate omdat wij reeds geruime tijd deze sport trachten te beoefenen bij Wijnegem Karate Center en nood hebben aan documentatie.
Modelbouw is een aangenaam tijdverdrijf en tegelijkertijd een studieobject zeker als het gaat over historische schepen .Er steekt heel wat tijd in het uitzoeken hoe een bepaald element van zo een oud schip in die tijd gemaakt en gebruikt werd.
De foto's en video's van deze drie takken zijn online te bekijken,het downloaden mag enkel met toestemming .

Iedereen die zijn kennis over de Islam wil utbreiden,zij het om welke reden ook is van harte welkom. Er is veel info op het web te vergaren maar slechts weinig nederlandstalige artikels uit onze eigen regio. Mijn hoofddoel is gedegen informatie ter beschikking te stellen van de (be)zoeker.
In verband hiermee dank ik de mensen van Al'Wiaam van dewelke ik toestemming kreeg de teksten van hun voordrachten te publiceren. Mijn interesse gaat eveneens uit naar het soefisme meerbepaald de Tariqa Naqshibandi welks moto "Tarikatuna al sohba wa-l Khairu fi-l jam’iya."(Onze weg is de voordracht en er is goeds in de samenkomst) mij tenzeerste aanspreekt.

Wat de betreft mijn hobby's kan ik enkel maar hopen dat ik een paar mensen kan gelukkig maken die juist op zoek waren naar dat onderdeel en hier hun info vonden.
Ik smeek dat Allah -de Barmhartige de genadevolle- mij te leiden de juiste informatie te verstrekken die de zoekende zullen leiden naar een afdoend antwoord.

U kan steeds contact nemen door een email te sturen via link de onderaan de site ("Musti Alhaddad").

Maa salaama Musti


Copyright © 2013 - 2017 - Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Created by Musti Alhaddad