HOME

Bismillah Arrahmaan Arrahiem WELKOM OP DEZE SITE !!!
Deze stek is initiëel bedoeld als een persoonlijk platform voor mij en mijn gezin.
Iedereen die zijn kennis over de Islam wil utbreiden,zij het om welke reden ook is van harte welkom. Er is veel info op het web te vergaren maar slechts weinig nederlandstalige artikels uit onze eigen regio. Mijn hoofddoel is gedegen informatie ter beschikking te stellen van de (be)zoeker.
In verband hiermee dank ik de mensen van Al’Wiaam van dewelke ik toestemming kreeg de teksten van hun voordrachten te publiceren. Mijn interesse gaat eveneens uit naar het soefisme meerbepaald de Tariqa Naqshibandi welks moto “Tarikatuna al sohba wa-l Khairu fi-l jam’iya.”(Onze weg is de voordracht en er is goeds in de samenkomst) mij tenzeerste aanspreekt.
Ik smeek dat Allah -de Barmhartige de genadevolle- mij te leiden de juiste informatie te verstrekken die de zoekende zullen leiden naar een afdoend antwoord. U kan steeds contact nemen door een email te sturen via het contactformulier.
Maa salaama Musti